Privacy

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Cohesie een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, bereikbaar via:

T. +31 (0)77 320 37 30
E. privacy@spam-protectcohesie.org

Privacyreglement

Klik hier om het privacyreglement van de Huisartsenpost Noord-Limburg te raadplegen.
Kijk voor het privacyreglement van de aangesloten praktijken op de website van de praktijk zelf. 

Privacyverklaring

Klik hier om de actuele privacyverklaring Cohesie Cure and Care te raadplegen.