Privacy

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Cohesie een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, bereikbaar via:

T. +31 (0)77 320 37 30
E. privacy@spam-protectcohesie.org

Privacyreglement

Klik hier om het privacyreglement van de Huisartsenpost Noord-Limburg te raadplegen.
Kijk voor het privacyreglement van de aangesloten praktijken op de website van de praktijk zelf.