Het zorgprogramma

Cohesie is een samenwerkingsverband van, voor en door huisartsen in Noord-Limburg. Samen zetten we ons in voor goede en eenduidige huisartsenzorg. Dit doen we samen met andere zorgverleners en instanties.

Een voorbeeld van deze samenwerking is het organiseren van zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met een chronische aandoening of licht psychische problemen. Dit doen we in de vorm van zorgprogramma’s. In Noord-Limburg zijn zorgprogramma’s ontwikkeld voor:

  • Integrale chronische zorg voor mensen met:

    • Astma
    • COPD
    • Diabetes Mellitus type 2 (suikerziekte)
    • Hart- en vaatziekten (CVRM)

  • Kwetsbare ouderen

Download hier de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de samenwerking en de overeenkomsten tussen Cohesie Cure and Care B.V. en de ketenpartners met wie Cohesie samenwerkt in het kader van een specifiek (keten)zorgprogramma.over het zorgprogramma.