Nieuws van Cohesie Huisartsenzorg

Persbericht: Huisartsen Noord-Limburg kiezen voor toekomstbestendig EPD

17 mei 2021

De huisartsen van Cohesie, een samenwerkingsverband van ruim 40 huisartsenpraktijken verdeeld over de regio Noord-Limburg met ruim 235.000 patiënten, hebben unaniem gekozen voor een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD), HiX van...

Persbericht: Cohesie neemt definitief besluit tot centraliseren spoedzorg naar één locatie in Venlo

21 jan 2021

De Raad van Bestuur van Cohesie heeft een definitief besluit genomen over de ‘Toekomstvisie HAP Noord-Limburg’. Hieruit is het besluit voortgekomen de Huisartsenpost in Venray per 1 april 2021 te sluiten. Voornaamste beweegredenen zijn het vergroten...

Yvonne Guldemond-Hecker nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Cohesie

04 jan 2021

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Cohesie van 14 december 2020 is Yvonne Guldemond-Hecker benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Ze neemt deze rol over van Paul Ram en vormt samen met Bob van Brink en Hans Coppus de Raad van...

Welkom bij Cohesie

Cohesie is een organisatie van, voor en door huisartsen. Binnen dit samenwerkingsverband bundelen alle huisartsen in Noord-Limburg hun kennis en krachten voor een sterke eerstelijns zorg die de individuele praktijken overstijgt. De praktische uitvoering hiervan wordt verzorgd door een aantal werkmaatschappijen die vallen onder de coöperatie.

Cohesie introductie