Praktijkmanagement

Huisartsen ontlasten van niet-patiëntgebonden taken zodat er meer ruimte komt voor zorg. Cohesie wil dit realiseren door praktijkmanagement binnen de huisartsenpraktijken in Noord-Limburg projectmatig en op regionaal niveau te organiseren. We kijken daarbij niet alleen op praktijkniveau, maar ook op wijk- en regionaal niveau. Het gaat over het slim organiseren van zaken die samen opgepakt kunnen worden. 

Maatwerk
Maatwerk is daarbij het sleutelwoord, want de ene praktijk is de andere nou eenmaal niet. Per praktijk bekijken we welke ondersteuning nodig is voor een gezonde en doelmatige praktijkvoering, minder werkdruk en meer rust. We bouwen aan een stevig fundament zodat er meer ruimte en tijd komt voor de patiënt.
Hiervoor hebben we een uitgebreid pakket aan producten en diensten ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan specifieke ondersteuning op het gebied van declareren, financien en HR, en de inzet van een praktijkmanager. Een breed palet waaruit de huisarts keuzes kan maken die aansluiten op de fase waarin de praktijk zit en die passen bij de behoeften.

Praktijkscan
In de eerste helft van 2018 is van elke praktijk een praktijkscan gemaakt om de situatie in kaart brengt en helder te krijgen waar de prioriteiten liggen. In september volgde een benchmarkavond voor alle huisartsen. Hier konden ze hun scores op de verschillende onderdelen vergelijken met de regionale en landelijke scores. Samen met onze regiocoaches heeft elke praktijk vervolgens een beleidsplan op maat gemaakt. Het draait daarbij steeds om de vraag: waar wil je als praktijk naartoe, wat zijn je ambities en hoe kan de inzet van praktijkmanagement daarin ondersteunend zijn?

Team


Op de foto v.l.n.r.: Patricia Paffen en Kjell Emonts (regiocoaches), Desiree Elfahmi, Wendy van Helden en Monique Pronk (praktijkmanagers)

Aanleiding

Aanleiding van dit project was de invoering van de nieuwe betaaltitel praktijkmanagement per 1 januari 2018. Er bleek onder de huisartsen voldoende animo voor een regionale aanpak, waarop Cohesie een visie ten aanzien van praktijkmanagement formuleerde en toetste bij zorgverzekeraar VGZ. Nagenoeg alle praktijken committeerden zich aan het project praktijkmanagement. Eind 2017 stelde Cohesie een expertteam praktijkmanagement samen dat ervoor zorgde dat de regio op 1 januari 2018 startklaar was voor de invoering van praktijkmanagement als samenwerkingsverband. Eind 2019 worden de resultaten geëvalueerd.