HaZo24: kwaliteit in de praktijk

Continue kwaliteitsverbetering is steeds vanzelfsprekender in huisartsenland. Om kwaliteit zichtbaar en meetbaar te maken zijn er verschillende certificeringen en accrediteringen in omloop. In Noord-Limburg werd jaren geleden de wens uitgesproken om op zoek te gaan naar één geïntegreerd en onafhankelijk kwaliteitssysteem.  

Op basis van de NEN-EN 15224 en de landelijke veldnormen, zoals vastgesteld door de beroepsgroep en partners in de huisartsenzorg, is in samenwerking met 5 andere zorggroepen de HaZo24 ontwikkeld als basis voor certificering voor alle huisartsenzorg: binnen de ketenzorgprogramma’s, de dagzorg en de avond-, nacht- en weekendzorg. De pilotfase in Noord-Limburg werd in april 2014 afgesloten met vier de allereerste certificaten voor twee huisartsenpraktijken, Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg en Cohesie Cure and Care. De ambitie werd uitgesproken om in drie jaar een groot deel van de aangesloten praktijken te begeleiden naar certificering. Uitgangspunt was en is de huisartsen en de praktijken maximaal te faciliteren en te ontzorgen bij het realiseren van goede kwaliteit van zorg en het continue verbeteren van zorg. Zodat huisartsen en medewerkers zich maximaal bezig kunnen houden met de inhoud van zorg.

In de periode 2015-2017 heeft Cohesie alle aangesloten praktijken begeleid naar HaZo24-certificering. De laatste certificaten werden uitgereikt op 15 maart 2018. Lees meer...

Lees meer over HaZo24 op www.hazo24.nl