Over Cohesie

Cohesie is een organisatie van, voor en door huisartsen. Binnen dit samenwerkingsverband bundelen alle huisartsen in Noord-Limburg hun kennis en krachten voor een sterke eerstelijns zorg die de individuele praktijken overstijgt. De praktische uitvoering hiervan wordt verzorgd door een aantal werkmaatschappijen die vallen onder de coöperatie.

Van, voor en door huisartsen wil zeggen dat aangesloten huisartsen actief betrokken worden bij de activiteiten van Cohesie. Veel huisartsen participeren in één of meerdere commissies die zich inzetten voor de belangen van huisarts én patiënt. Cohesie betekent ´samenhang´ of 'de kracht waarmee afzonderlijke dingen samenhangen'. Elke huisarts voert zijn eigen praktijk, maar door waar mogelijk zaken in gezamenlijkheid te organiseren blijft er meer ruimte over voor het belangrijkste deel van zijn of haar werk: de zorg voor de patiënt.

Lees meer over Cohesie in onze corporate brochure.