Hoe werkt een zorgprogramma?

Binnen een zorgprogramma bekijken we welke omstandigheden van invloed zijn op uw klachten of kwetsbaarheid. Vervolgens kijken we hoe we uw klachten kunnen behandelen en verergering kunnen voorkomen.

Voor uw behandeling heeft u regelmatig contact met uw praktijkondersteuner en/of huisarts. Samen bespreekt u hoe het met u gaat en zo nodig vinden er aanvullende onderzoeken plaats. Vervolgens maakt u samen afspraken over uw gezondheidsdoelen, hoe u deze wilt bereiken, wat u zelf kunt doen en welke begeleiding u hierbij nodig heeft.

Voordelen

  • U heeft één aanspreekpunt tijdens uw behandeling.
  • U krijgt geen tegenstrijdige informatie van de verschillende zorgverleners.
  • U hoeft uw medische achtergrond niet opnieuw uit te leggen bij een nieuwe behandelaar.
  • Zorg- en behandelafspraken kunnen goed op elkaar worden afgestemd.
  • U krijgt een optimale behandeling van uw aandoening.

Verschillende zorgverleners
Het omgaan met een aandoening en het veranderen van leefgewoonten kan een behoorlijke opgave zijn. Zorgverleners binnen en buiten uw huisartsenpraktijk helpen u hierbij graag. Binnen uw huisartsenpraktijk heeft u contact met uw huisarts, de praktijkondersteuner en de doktersassistente.
Uw huisarts is uw hoofdbehandelaar en medisch eindverantwoordelijk voor uw behandeling.

Als de situatie er om vraagt kan uw huisarts of praktijkondersteuner zorgverleners en instanties buiten de huisartsenpraktijk inschakelen voor advies, aanvullende  onderzoeken of gespecialiseerde behandelingen.

Niet alle huisartsenpraktijken bieden alle zorgprogramma’s aan. In het menu links kunt u per zorgprogramma zien welke huisartsenpraktijken het betreffende programma aanbieden en met welke zorgverleners buiten de praktijken wordt samengewerkt.