PRISMA

Een belangrijk onderdeel van gezondheidszorg is goede voorlichting. Immers, met goede voorlichting valt veel gezondheidswinst te behalen. Om deze reden is de cursus PRISMA ontwikkeld en bieden de huisartsenpraktijken verschillende groepen patiënten die deelnemen aan het zorgprogramma 'Integrale chronische zorg' de mogelijkheid hieraan deel te nemen. De afgelopen jaren is deze cursus al door ruim 1700 patiënten in Noord-Limburg gevolgd.

Er zijn PRISMA-cursussen voor patiënten met:

  • Diabetes Mellitus type 2 (suikerziekte)
  • Een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (VVR). Het gaat dan om een hoge bloeddruk en/of een verhoogd cholesterolgehalte in combinatie met andere factoren

PRISMA is een voorlichtingsprogramma/cursus en bestaat uit 2 bijeenkomsten van 3 uur (Diabetes Mellitus type 2) of 2,5 uur (VVR). Uw partner, een familielid of vriend(in) is tijdens de bijeenkomsten ook van harte welkom. Een groep bestaat uit 10-12 personen (exclusief partners, familieleden en/of vrienden).

PRISMA Diabetes Mellitus type 2

PRISMA Diabetes Mellitus type 2 is ontwikkeld om u te ondersteunen om zelf meer inzicht te krijgen in de aandoening diabetes. Onder leiding van twee professionele trainers staan we stil bij wat diabetes is, wat u er zelf aan kunt doen, welke problemen u hierbij tegen kunt komen en hoe anderen hier mee omgaan. De meest recente inzichten op het gebied van diabetes worden aangereikt. U leert om te gaan met uw diabetes op een manier zoals u dat wilt.

PRISMA VVR

PRISMA VVR is ontwikkeld om u meer inzicht te geven in de factoren waardoor u een verhoogd risico loopt op hart- en vaatziekten. Onder leiding van twee professionele trainers staan we stil bij de risicofactoren die een rol spelen, wat u er zelf aan kunt doen, welke problemen u hierbij tegen kunt komen en hoe anderen hier mee omgaan. U krijgt de meest recente inzichten op het gebied hart- en vaatziekten aangereikt. U leert om te gaan met deze risicofactoren op een manier zoals u dat wilt.

Meer informatie

Aan het einde van de cursus krijgt elke deelnemer informatie mee om thuis nog eens na te kunnen lezen. Omdat deelname een aanvulling is op de begeleiding vanuit de huisartsenpraktijk wordt alleen een bijdrage van €5,- p.p. voor koffie of thee gevraagd.

Cohesie nodigt patiënten namens de huisartsenpraktijken uit en verzorgt de planning en organisatie van de cursussen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen via leefstijl@spam-protectcohesie.org.