Deskundigheidsbevordering

Cohesie organiseert nascholingen voor medewerkers van huisartsenpraktijken en de huisartsenposten in Noord-Limburg.

De scholingsvraag staat centraal. We zijn er van overtuigd dat intrinsieke motivatie van groot belang is bij de effectiviteit van scholing. We richten ons bij het maken van nascholing op recente ontwikkelingen en actuele vraagstukken binnen de beroepsgroep. Hierbij staan het bevorderen van de kwaliteit van zorg, praktisch handelen en de persoonlijke ontwikkeling van de professional centraal.

Onze scholingen voldoen aan de kenmerken van competentiegericht onderwijs, zijn van hoogwaardige kwaliteit en geheel ongesponsord. Cohesie stelt zich, binnen de geformuleerde kaders van de koepelorganisaties van de huisartsenzorg in Nederland, ten doel:

  • Bevordering van de kwaliteit van huisartsenzorg, door het organiseren van scholingen als onderdeel van het meerjaren kwaliteitsbeleidsplan van Cohesie. Binnen onze scholingen volgen wij de actuele landelijke ontwikkelingen op het gebied van medische inhoud en onderwijs.
  • Bevordering van de deskundigheid van huisartsen en praktijkmedewerkers, door het aanbieden van o.a. medisch inhoudelijke cursussen, toetsgroeponderwijs, vaardigheidsonderwijs, intervisie en supervisie,regionale (transmurale) werkafspraken.
  • Bevordering van de deskundigheid van medewerkers van de huisartsenpost zodat men voldoet aan de normen die de beroepsgroep stelt.

Bekijk hier onze actuele scholingsagenda.