Cursus- en betalingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden
Aanmelding voor een cursus dient te geschieden door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier, met een eenmalige machtiging tot automatische incasso. Cursisten verbinden zich voor de gehele cursus. Gegevens van de cursisten worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Dit betreft zowel de gegevens op het inschrijfformulier als gegevens verstrekt gedurende de cursus. 
Bij een te groot aantal aanmeldingen zal worden getracht een parallelcursus te starten.
Bij onvoldoende deelnemers kan een cursus door Cohesie Deskundigheidsbevordering worden geannuleerd of verplaatst. 
De aanmelding voor de cursussen is persoonsgebonden en bij verhindering niet overdraagbaar.
Voor alle cursussen geldt dat slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst van inschrijving.
Voor aanvang van de cursus ontvangt u van Cohesie Deskundigheidsbevordering een bevestiging met vermelding van verdere details.

Betalingsvoorwaarden
Het cursusgeld wordt (binnen 4 weken) na de cursus via automatische incasso geïncasseerd. 

Annuleringsvoorwaarden:

Een inschrijving kan tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de cursus kosteloos worden geannuleerd. Hierna rekenen we tot een week voor aanvang van de cursus 50% van het cursusbedrag. Bij annulering minder dan een week voor aanvang van de cursus bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd. U kunt zich annuleren via de link in uw ontvangstbevestiging.

  • Bij een cursus tot € 500,-: 
    Een inschrijving kan tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de cursus kosteloos worden geannuleerd. Hierna rekenen we tot een week voor aanvang van de cursus € 25,- administratiekosten. Bij annulering minder dan een week voor aanvang van de cursus, bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd. U kunt zich annuleren via de link in uw ontvangstbevestiging. 
  • Bij een cursus vanaf € 500,-:
    Een inschrijving kan tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de cursus kosteloos worden geannuleerd. Hierna rekenen we tot een week voor aanvang van de cursus 50% van het cursusbedrag. Bij annulering minder dan een week voor aanvang van de cursus bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd. U kunt zich annuleren via de link in uw ontvangstbevestiging.

Cohesie Deskundigheidsbevordering is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens, of als gevolg van het bijwonen van een cursus, workshop, excursie of lezing.