Accreditatie

Accreditatie

De koepelorganisaties LHV en NHG hebben in samenwerking met de HVRC en de CVAH randvoorwaarden voor het kwaliteitsbeleid van huisartsenzorg ingesteld. De randvoorwaarden hebben allen te maken met accreditatie. De doelstelling is om het kwaliteitsbeleid en de nascholingsactiviteiten naar een hoger niveau te brengen.

Cohesie maakt deel uit van het perifeer accreditatiesysteem voor huisartsen en beschikt over een InstellingsAccreditatie-06 (IA06). Daarmee kunnen we in eigen beheer of in eigen regie ontwikkelde nascholingen accrediteren.

Het andere deel wordt gevormd door de Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM), die alleen op verzoek van een IA06-houder programma’s van derden mag accrediteren. De PAM heeft tevens de taak om activiteiten van toetsgroepen te accrediteren.

Daarnaast zorgt Cohesie voor de invoer van accreditatiepunten in de Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie (GAIA). Dit is een (verplicht) geautomatiseerd systeem voor alle (huis)artsen, dat het hele proces van accreditatie en (her)registratie omvat. Cohesie biedt uitsluitend scholingen aan die voldoen aan de voorwaarden voor accreditatie.