Provico basis GGZ

Heeft u psychische klachten en bent u daarvoor bij uw huisarts geweest? Mogelijk verwijst uw huisarts u, als u daar toestemming voor geeft, door naar de praktijkondersteuner GGZ. Deze is gespecialiseerd in het behandelen van psychische klachten en maakt, samen met u, afspraken over uw behandeling en welke zorgverleners daarbij betrokken worden. Het netwerk van zorgverleners op het gebied van geestelijke gezondheidszorg heet Provico.

Meer informatie vindt u op www.provico.nl