Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Kampt u met overgewicht (en aanvullende risicofactoren*) of obesitas? Dan kunt u meedoen aan een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). Het doel van de interventie is een gezondere leefstijl en gewichtsvermindering. Het GLI-programma dat in de regio Cohesie wordt aangeboden heet CooL.

Lees hieronder meer over CooL of download de folder hier:
 

Wat is CooL?

CooL is een programma van 2 jaar dat bestaat uit individuele gesprekken en 16 groepsbijeenkomsten. Het programma wordt georganiseerd en uitgevoerd door gekwalificeerde leefstijlcoaches.

De basis van CooL is persoonsgerichte zorg. Als deelnemer stelt u doelen en de leefstijlcoach motiveert, steunt en adviseert hierbij. Verschillende onderwerpen rondom de thema’s voeding, beweging en gedrag komen tijdens het programma aan bod.

Naast het volgen van CooL is het belangrijk dat u ook daadwerkelijk in beweging komt. Hiervoor heeft Cohesie alle gemeentes in de regio bereid gevonden hun buurtsportcoaches/sportconsulenten in te zetten. Samen met de leefstijlcoach gaan zij met u aan de slag om een passende bewegingsvorm te vinden.

Waar en wanneer?

In iedere gemeente in de regio wordt CooL aangeboden. De leefstijlcoach informeert u over de locatie en beschikbare datums.

Vergoeding

CooL wordt vanuit de basisverzekering (en dus zonder het eigen risico te belasten) geheel vergoed indien u verzekerd bent bij:

  • VGZ en haar dochtermaatschappijen (Univé, Bewuzt, IZZ, IZA, Zekur, UMC en United Consumers)
  • Menzis en haar dochtermaatschappijen (Anderzorg, Hema, PMA)
  • Zorg en Zekerheid en haar dochtermaatschappij (AZVZ)
  • ASR  en haar dochtermaatschappijen (Ditzo, De Amersfoortse)
  • ENO en haar dochtermaatschappijen (Salland en ZorgDirect)
  • ONVZ en haar dochtermaatschappijen (PNOzorg en VvAA)
  • DSW en haar dochtermaatschappijen (StadHolland en InTwente)
  • Zilveren Kruis en haar dochtermaatschappijen (FBTO, Avéro/Achmea, De Friesland, OZF, Interpolis, ZieZo en ProLife)

Verwijzing

Als er sprake is van overgewicht (en aanvullende risicofactoren*) of obesitas kan de huisarts u doorverwijzen naar een gecontracteerde leefstijlcoach. De leefstijlcoach neemt binnen 7 dagen telefonisch contact met u op voor een eerste afspraak.

*verhoogd risico op (sterfte aan) overlijden hart- en vaatziekten (>5%), gestoorde glucose nuchter, hart- en vaatziekten, Diabetes mellitus type 2, slaapapneu en/of artrose.