Kosten en vergoedingen

Cohesie maakt afspraken met zorgverzekeraars om de zorg goed te regelen. Niet alleen over de zorgverlening zelf en de vergoeding hiervoor, maar ook over de kwaliteit waaraan de zorg moet voldoen.

Een groot deel van de zorg uit de zorgprogramma’s wordt vergoed, maar sommige vergoedingen zijn afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de actuele vergoedingen. 
Voor de zorg binnen een zorgprogramma wordt per kwartaal een vast bedrag gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Dit bedrag is voor elke patiënt binnen het zorgprogramma hetzelfde, ongeacht de hoeveelheid zorg die nodig is. De benodigde zorg is afhankelijk van de ernst van uw aandoening.
De zorgkosten voor zorgprogramma's worden gedeclareerd door Cohesie Cure and Care, en bij het zorgprogramma GGZ door Provico. Wanneer u op het overzicht van uw zorgverzekering dus zorgkosten voor Cohesie Cure and Care en/of Provico ziet staan, betekent dit dat u bij uw huisarts onder behandeling bent in een zorgprogramma voor één of meerdere (chronische) aandoeningen.

Sinds 2018 werken huisartsenpraktijken samen om de organisatie van praktijken verder te verbeteren. Dat gebeurt onder andere door de inzet van praktijkmanagers, waardoor huisartsen meer tijd krijgen om te 'dokteren'. Zorgverzekeraars vergoeden per patiënt een vast bedrag voor deze projecten. Deze vergoeding wordt per kwartaal namens alle deelnemende huisartsenpraktijken gedeclareerd door Midas Noord-Limburg. Deze vergoeding valt niet onder het eigen risico. U kunt deze declaraties terugvinden in uw zorgkostenoverzicht van uw zorgverzekeraar.

Met vragen hierover kunt u terecht bij uw eigen huisarts.