Overige patiënteninformatie

De patiënt centraal
Bij Cohesie staat de patiënt centraal. Goede zorg, dat is waar het om draait. Dat gaat verder dan huisartsenzorg alleen. Daarom zoekt Cohesie actief de samenwerking op met bijvoorbeeld andere zorgorganisaties en met zorgverzekeraars. Om elkaar te versterken waar mogelijk. Om samen te zorgen voor een brede, gefundeerde zorgvoorziening in de regio.

Zo is Cohesie een onderdeel van de in 2014 opgerichte organisatie Provico, een samenwerkingsverband voor de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Ook werkt Cohesie samen met andere zogenaamde ketenpartners in de regio, onder andere op het gebied van dementie en wondzorg. Daarnaast onderhouden we nauw contact met patiëntenbelangenorganisaties zoals het Huis voor de Zorg. Omdat we waarde hechten aan het welzijn van patiënten. Want de patiënt staat centraal.

Links in het menu vindt u meer informatie over de patiëntenbelangen en Provico.

Lees meer over de samenwerkingsverbanden van Cohesie.