Overige patiënteninformatie

Bij Cohesie staat de patiënt centraal. Goede zorg, dat is waar het om draait. Dat gaat verder dan huisartsenzorg alleen. Daarom zoekt Cohesie actief de samenwerking op met andere zorgorganisaties en zorgverzekeraars. Om elkaar te versterken waar mogelijk. Om samen te zorgen voor een brede, gefundeerde zorgvoorziening in de regio.

Zo is het in 2014 opgerichte Provico onderdeel van Cohesie. Provico is het netwerk voor de ggz-zorg in de huisartsenpraktijk. Ook werkt Cohesie samen met ketenpartners in de regio, onder andere op het gebied van dementie en wondzorg. Daarnaast onderhouden we nauw contact met patiëntenbelangenorganisaties zoals Burgerkracht Limburg. Omdat we waarde hechten aan het welzijn van patiënten. Want de patiënt staat centraal.

Links in het menu vindt u meer informatie over de patiëntenbelangen en Provico.

Lees meer over de samenwerkingsverbanden van Cohesie.