Visie en beleid

Onze visie
24/7 Kwalitatief goede huisartsenzorg dichtbij huis in samenwerking met (keten)partners.

Onze missie
Huisartsenpraktijken ontzorgen en versterken met optimale inhoudelijke en materiële randvoorwaarden.

Meerjarenbeleidsplan
Meerjarenbeleidsplan 2017-2019

Jaarplan
Jaarplan 2019
Jaarplan 2018

Organogram