Onze zorg- en dienstverlening is ondergebracht bij verschillende bedrijfsonderdelen ressorterend onder de Coöperatie Cohesie U.A. Door het vertrek van de huidige functionaris zijn wij op zoek naar een:

Business Controller

Als business controller

  • ben je het financiële geweten van de organisatie: je beoordeelt de financiële continuïteit van de coöperatie en haar bedrijfsonderdelen en ziet erop toe dat de bedrijfsvoering beantwoordt aan de wettelijke eisen, waaronder de governancecode zorg.
  • ondersteun en adviseer je gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en het management over bedrijfseconomische vraagstukken, beoordeel je de consistentie in beleidsvoornemens, maak je risicoanalyses en adviseer je m.b.t. te nemen maatregelen op de korte en langere termijn.
  • verken je de beleidsruimte voor de in- en verkoop van zorg en adviseer je de Raad van Bestuur en management daaromtrent op grond van verschillende scenario’s.
  • ben je verantwoordelijk voor de correcte uitvoering en bewaking van de PDCA-cyclus.
  • ontwikkel en optimaliseer je periodieke stuurinformatie plus bijbehorende analyses.
  • reken je business cases door en stel je prognoses op, maak je kostprijs- en nacalculaties t.b.v. de zorgprogramma’s en onderbouw je deze in onderhandelingsgesprekken met zorgverzekeraars.
  • signaleer je trends en ontwikkelingen en kom je op basis hiervan tot voorspellingen en aanbevelingen.

Wij zoeken
Een collega met een afgeronde academische opleiding o.g.v. controlling/accountancy, met specifieke kennis van governance, controlling, AO/IB en risicomanagement. Je werkt pro-actief en autonoom en daarnaast heb je ruime ervaring in het werken als controller. Wij vinden het belangrijk dat je in staat bent om met tegenstrijdige belangen om te gaan en daarin je eigen positie en verantwoordelijkheid te kunnen nemen.

Wij bieden
Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Huisartsenzorg, schaal 12 (afhankelijk van ervaring min. €4.696,- en max. €6.004,- per maand op fulltime basis).

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met John van Nieuwenhoven, manager ondersteunende diensten, tel: 077-320 37 30. 

Solliciteren
Herken jij jezelf in de collega die wij zoeken en word jij enthousiast van het lezen van deze vacature, dan zien wij jouw sollicitatie graag tegemoet. Stuur je sollicitatiebrief en CV voor 11 maart per e-mail naar personeelszaken@spam-protectcohesie.org.