Kwaliteitsbeleid Cohesie

De centrale visie van Cohesie is in 2010 als volgt gedefinieerd:

Een goed georganiseerde eerstelijns gezondheidszorg is een groot goed. Cohesie en de aangesloten leden willen staan voor een continu aanbod van kwalitatief hoogstaande huisartsgeneeskundige zorg in Noord-Limburg, in goede afstemming en goed gestructureerde samenwerking met de andere disciplines in eerste en tweede lijn ten behoeve van hun klanten/patiënten. Die zorg wordt zoveel mogelijk geleverd door de huisartsvoorziening in het eigen dorp of de eigen wijk. Die huisartsvoorziening maakt onderdeel uit van een (op zijn minst virtueel) geïntegreerd eerstelijns netwerk dat in interactie staat met GGD, gemeenten en zorgverzekeraars met als doel preventieve acties en wonen-, welzijns-, zorgvoorzieningen op elkaar af te stemmen.

In het kwaliteitsbeleidsplan 2014-2016 stelt Cohesie dat het kwaliteitsbeleid is gericht op het faciliteren van de huisarts in de rol van zorgregisseur. Certificering volgens HaZo24 helpt de huisarts om aan te tonen dat er gestructureerde aandacht is voor kwaliteit van zorg en de verbetering daarvan. Ook de weg naar certificering helpt de praktijkorganisatie verbeterpotentieel op te sporen en te realiseren. Niet alleen binnen de patiëntenzorg, maar ook binnen de bedrijfsvoering en de organisatie van de praktijk.

Het past bij Cohesie om daarbij ondersteuning te bieden en maximale beschikbaarheid van best practices centraal beschikbaar te stellen. Ontzorgen van de aangesloten praktijken is het uitgangspunt, zonder te treden in de eigen verantwoordelijkheid van de individuele praktijk. Hoewel (kwaliteits)systemen kunnen helpen de organisatie en kwaliteit van zorg te verbeteren, zullen systemen nooit een vervanging zijn van het beleven en realiseren van kwaliteit van zorg door mensen in de praktijk.