Jaarverslag 2020: Cohesie: 'Samen sterk'

Het coronavirus beïnvloedde in 2020 ieders leven. Iedereen moest noodgedwongen ambities drastisch bijstellen, plannen aanpassen en oplossingen zoeken om het dagelijks leven en de anders zo normale activiteiten voort te kunnen zetten. Het jaar 2020 was daarmee ook een jaar van improviseren, experimenteren en vooral samen de schouders eronder zetten. Dit gold ook voor Cohesie.

Dit jaaroverzicht geeft chronologisch van maand tot maand een beeld van de gebeurtenissen en activiteiten binnen Cohesie. Het toont de creativiteit, het doorzettings- en aanpassingsvermogen van onze veerkrachtige huisartsenregio. Leest u mee? Klik op de afbeelding hieronder om het verslag te openen.