Bestuur

De organisatiestructuur van Cohesie is opgezet volgens de Governancecode Zorg. De dagelijkse bedrijfsvoering wordt gerealiseerd door Rob van 't Hullenaar, voorzitter van de Raad van Bestuur a.i., het managementteam, het medisch stafbureau en de financial controller.

Bij de besluitvorming wordt de Raad van Bestuur bijgestaan en geadviseerd door de algemene ledenvergadering en een drietal commissies: de Raad van Afgevaardigden, de Stafcommissie en de Kwaliteitscommissie. Deze commissies adviseren de organisatie over vakinhoudelijke aspecten en kwaliteitsaangelegenheden en geven mede richting aan het beleid.
 

Rob van 't Hullenaar
Voorzitter Raad van Bestuur a.i.

Vacant
Voorzitter Raad van Afgevaardigden

Sylvia Wessels
Medisch Directeur a.i.

Paul Ram
Voorzitter Raad van Toezicht