Zuinige en zinnige zorg in Noord-Limburg

07 dec 2018


Zorg op de juiste plek, door de juiste persoon, op het juiste moment en met de juiste middelen. Dit was het uitgangspunt van het convenant substitutie dat in maart 2017 werd opgesteld en de ambitie uitsprak om bij te dragen aan kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg in Noord-Limburg. In 2018 zijn twee projecten uitgerold in de regio hieraan bijdragen.


Postmenopauzaal bloedverlies
Het verwijsplatform ZorgDomein werd opnieuw ingericht, waardoor de mogelijkheid tot doorverwijzing voor een eerstelijns echoscopie bij postmenopauzaal bloedverlies nu beter zichtbaar is. De criteria zijn duidelijker benoemd en de navigatie binnen ZorgDomein is verbeterd. Voorheen werd in de helft van de gevallen direct doorverwezen naar de tweede lijn. Nu wordt eerst een eerstelijns echoscopie gemaakt en wordt pas doorverwezen naar de tweede lijn indien er sprake is van afwijkingen.

Oogheelkunde
Inrichting van het Zorgpad Oogheelkunde Noord-Limburg. Hierbij worden patiënten met niet-acute oogklachten gezien door een optometrist in de buurt, onder supervisie van een oogarts op afstand. In elke gemeente zijn één of meerdere optometristen aangesloten. Dankzij nauwe betrokkenheid van oogartsen blijft de kwaliteit gewaarborgd. Inmiddels zijn er sinds de start van het project al zo’n 200 verwijzingen gedaan naar een optometrist.

In beide gevallen geldt dat een verwijzing naar de tweede lijn (in bovengenoemde gevallen een gynaecoloog of oogarts) alleen plaatsvindt indien de klacht daarom vraagt. Als dit niet het geval is wordt de patiënt doorverwezen naar een hulpverlener binnen de eerste lijn. Dit heeft twee voordelen voor de patiënt: ten eerste vindt de eerstelijns zorg meestal dichter bij huis plaats, en ten tweede wordt deze zorg vergoed door de zorgverzekeraar. Er wordt dus geen aanspraak gedaan op het eigen risico. Bovendien blijft de eigen huisarts de hoofdbehandelaar en contactpersoon.