Zorgpad Oogheelkunde Noord-Limburg succesvol van start

10 dec 2018


Dit najaar ging het Zorgpad Oogheelkunde Noord-Limburg van huisartsenorganisatie Cohesie en Ksyos van start.


Binnen het Zorgpad werken huisartsen, optometristen en oogartsen nauw samen om op een efficiëntere wijze goede oogheelkundige zorg te leveren. Dicht bij de patiënt en tegen lagere kosten. Inmiddels zijn er zo'n 300 succesvolle oogonderzoeken uitgevoerd.

Hoe werkt het Zorgpad Oogheelkunde?
De optometrist in de buurt ziet patiënten met niet acute oogklachten binnen enkele dagen na verwijzing door de huisarts. De optometrist voert een volledig geprotocolleerd onderzoek uit onder supervisie op afstand door een betrokken oogarts. Op deze wijze wordt de patiënt snel geholpen en blijft de kwaliteit gewaarborgd. Het Zorgpad Oogheelkunde is volledig gefinancierd vanuit de eerste lijn, waardoor er voor de patiënt geen verrekening plaatsvindt met het eigen risico.

Er doen 40 praktijken uit de regio Noord-Limburg mee.