Zorg op de juiste plek met Regionaal eHealth Platform van Philips VitalHealth

03 dec 2018


Cohesie is een partnership aangegaan met Philips VitalHealth voor de realisatie van een regionaal eHealth platform. Met dit regionale platform gaat Cohesie inzetten op het leveren van zorg op de juiste plek. Het platform maakt het mogelijk om multidisciplinaire zorg te leveren in samenwerking met regionale partners. Cohesie wil zo zorgverleners ondersteunen bij het centraal zetten van de patiënt. Sinds 2015 gebruikt Cohesie al een oplossing voor het ondersteunen van regionale ouderenzorg van Philips VitalHealth: ‘’We hebben goede ervaringen met deze module en willen daarom graag verder uitbreiden’’, aldus Geert Philipsen, Voorzitter Raad van Bestuur.


Cohesie heeft te maken met verschillende ontwikkelingen op het gebied van huisartsenzorg, zoals de toenemende vraag van de tweedelijnszorg om gegevens uit te wisselen. Daarnaast wordt eHealth steeds breder ingezet. De huisartsenorganisatie is tot de conclusie gekomen dat met een eHealth platform dat regionale zorg ondersteunt, naast het huidige HIS, aan alle eisen en toekomstige ontwikkelingen kan worden voldaan.

Tijdwinst in praktijken
Naast functionele ondersteuning levert het werken met een regionale eHealth-oplossing ook tijdwinst op. Doordat verschillende zorgverleners rondom één patiënt in dezelfde digitale omgeving werken, is inloggen en registeren in verschillende systemen overbodig. Telefonisch contact is door directe, digitale communicatiemogelijkheden met ketenpartners verminderd. Ook de mogelijkheid voor patiënten om digitaal hun meetwaarden door te geven via het patiëntportaal, levert tijdswinst op: het bespaart consulten, telefonische contactmomenten en administratieve handelingen. Verder heeft de patiënt beter inzicht in zijn gezondheidsgegevens, zijn behandelproces en krijgt zo meer regie. ‘’Met een regionaal eHealth platform maken we een efficiëntieslag in de communicatie met andere partijen in de regio’’, aldus Philipsen. ‘’Het past in de digitale zorgstrategie die we regionaal aan het oppakken zijn.’’

Digitale consultvoorbereiding
Een ander voordeel is de digitale consultvoorbereiding. Patiënten kunnen voorafgaand aan een consult een ziektelastmeter invullen via het patiëntportaal. Dit geeft meer tijd voor persoonsgerichte zorg, omdat er minder afgevinkt hoeft te worden tijdens een consult. Philipsen: ‘’We leggen veel minder protocollen op. Er waren allerlei afvinklijstjes, maar zo gaan we niet meer met onze patiënten om. Door de digitale consultvoorbereiding kunnen zorgverleners tijdens het consult direct ingaan op de persoonlijke situatie van de patiënt. Zorgverleners en patiënten zijn zo beter voorbereid op het consult en kunnen hun consulten effectiever invullen.”  

Persoonsgerichte zorg
Binnen de zorgprogramma’s van Cohesie staat het concept ‘positieve gezondheid’ centraal. Er wordt veel ingezet op persoonsgerichte zorg, waarbij er aandacht is voor sociale, emotionele en welzijnsaspecten van de patiënt. Philipsen: ‘‘Cohesie zet de patiënt centraal. Van daaruit hebben we een digitale zorgstrategie ontwikkeld en hierdoor hebben we meer oog voor de patiënt. We kijken naar wat elke patiënt echt nodig heeft.’’


Op de foto v.l.n.r.: John van Nieuwenhoven, manager Midas Noord-Limburg B.V.; Carla van Velden, manager Cohesie Cure and Care B.V.; Geert Philipsen, voorzitter Raad van Bestuur Coöperatie Cohesie U.A.; Laurens van der Tang, CEO VitalHealth Software; Kees van Ooik, senior accountmanager VitalHealth Software.