Yvonne Guldemond-Hecker nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Cohesie

04 jan 2021


Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Cohesie van 14 december 2020 is Yvonne Guldemond-Hecker benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Ze neemt deze rol over van Paul Ram en vormt samen met Bob van Brink en Hans Coppus de Raad van Toezicht. Yvonne is bijna 40 jaar praktijk-houdend huisarts geweest in Ubachsberg en was ruim 25 jaar verbonden aan de Huisartsopleiding van de Universiteit Maastricht. Naast deze vakinhoudelijke zaken was Yvonne 5 jaar lid van de Raad van Bestuur van Zorggroep HuisartsenOZL.

Yvonne: “Met het overdragen van onze praktijk in 2017 ontstond er meer tijd voor familie en vrije tijdsbestedingen. Maar ook de kans om nieuwe professionele wegen in te slaan. Zo werd ik lid van de Raad van Toezicht van het Sint Jans Gasthuis te Weert. En nu dus ook toezichthouder bij Cohesie.”

“De actuele ontwikkelingen in de eerstelijnszorg zijn complex en het werkveld is sterk in beweging. Voor mij een mooie uitdaging om in die dynamiek een toetsende en adviserende rol te mogen vervullen”, aldus Yvonne. 

De Raad van Toezicht van Cohesie is benoemd door de Algemene Ledenvergadering en bestaat uit 3 leden met elk hun eigen aandachtsgebied. De leden van de RvT worden benoemd voor een zittingstermijn van maximaal vier jaar en kunnen, maximaal eenmaal worden herbenoemd. De RvT heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Coöperatie en de daarmee verbonden onderneming.