Tweede groep praktijkondersteuners geslaagd voor Module Ouderenzorg

01 mei 2018


Een feestje bij Cohesie! 21 Praktijkondersteuners, waarvan 17 uit de regio Cohesie en 4 uit de regio Syntein, ontvingen afgelopen maandag hun certificaat voor de postbacheloropleiding Ouderenzorg. Enthousiast en gemotiveerd ging deze tweede lichting praktijkondersteuners in november van start, en na vier maanden hard werken zijn ze alle 21 geslaagd.


Praktijkbegeleider Ouderenzorg Conny Arts heette alle geslaagden van harte welkom. Ze benadrukte ontspannen sfeer waarin de scholingsdagen verliepen, en dat er heel hard gewerkt is op een actieve en interactieve manier. Kaderhuisartsen Ouderengeneeskunde Astrid de Boer en Frank van Kemenade spraken de geslaagden toe over onder andere de veranderende zorg, van protocollair naar persoonsgericht werken en de Unique Selling Points (USP) van de praktijkondersteuner ouderenzorg. Met dit filmpje benadrukten zij het belang van denken in mogelijkheden binnen de ouderenzorg.

Cohesie bood de Module Ouderenzorg voor de tweede keer in de regio aan in het kader van het zorgprogramma Geïntegreerde Ouderenzorg dat begin 2016 van start ging. De opleiding werd in samenwerking met Avans Hogeschool voor Cohesie op maat gemaakt. Voor het onderdeel ‘communicatie’ volgden de deelnemers de losstaande training Persoonsgerichte zorg: ‘De coachende zorgverlener’.

Bijna 80% van de Noord-Limburgse huisartsen biedt het zorgprogramma Geïntegreerde Ouderenzorg aan. Met de gecertificeerde praktijkondersteuners voldoen zij aan de afspraken die hierbinnen gemaakt zijn met de zorgverzekeraar. Inmiddels zijn er 43 praktijkondersteuners ouderenzorg werkzaam in de regio. Een resultaat waar Cohesie trots op is!

Foto: de geslaagde praktijkondersteuners met hun certificaat