Softwareprobleem registratie vaccinaties

15 jul 2021


Bij een aantal huisartsenpraktijken die zijn aangesloten bij Cohesie in Noord-Limburg zijn door een softwareprobleem onterecht persoonsgegevens aan het RIVM doorgegeven. Het incident is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en inmiddels zijn de onterecht doorgegeven gegevens verwijderd uit de bestanden van het RIVM. Ook is de defecte software vervangen zodat dit incident zich niet kan herhalen.

Huisartsen geven het aantal COVID-19 vaccinaties dat zij hebben uitgevoerd door aan het RIVM. Patiënten dienen toestemming te geven om hierbij hun persoonsgegevens door te geven zodat zij via het RIVM een vaccinatiebewijs met QR-code kunnen verkrijgen. Deze code is van belang voor o.a. toegang en (internationale) reizen. Een klein deel van de patiënten geeft de huisarts geen toestemming om de persoonsgegevens door te geven. Door een fout in de software die de huisartsen gebruiken om vaccinaties te registreren, zijn van 358 patiënten de gegevens wel verzonden aan het RIVM terwijl hier geen toestemming voor is gegeven. In spoedoverleg tussen de softwareleverancier (CGM), het RIVM en de huisartsen zijn afspraken gemaakt om de fout vandaag te herstellen en zorg te dragen voor aanpassing van de software om herhaling te voorkomen.

Alle betrokken patiënten worden geïnformeerd en Cohesie en de huisartsen bieden excuses aan. De onterecht verstrekte gegevens zijn inmiddels verwijderd uit bestanden van het RIVM en niet in handen van derden gekomen.