Persoonsgerichte zorg; een persoonlijke benadering

12 nov 2019


In 2015 heeft Cohesie beleid geformuleerd ten aanzien van ‘persoonsgerichte zorg’. Een andere benadering van zorg waarbij een verschuiving plaatsvindt van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’. Maar ook een andere benadering van de patiënt. Namelijk niet als patiënt, maar als persoon. Voor Cohesie Cure and Care was deze verschuiving een van de belangrijkste redenen om één zorgprogramma voor alle chronische aandoeningen te ontwikkelen: Het zorgprogramma Integrale chronische zorg, dat per 1 januari 2018 in de regio geïmplementeerd is.

Dit innovatieve zorgprogramma is niet onopgemerkt gebleven:
Op uitnodiging van InEen is Irma Nellen geïnterviewd over haar ideeën en uitgangspunten bij de totstandkoming van het zorgprogramma en helpt zij met grote regelmaat zorggroepen vanuit heel Nederland op weg met de stap naar de ontwikkeling van een zorgprogramma Integrale chronische zorg. Want waar veel zorggroepen nog aan het ontwikkelen zijn loopt Cohesie voorop met dit al geïmplementeerde integrale zorgprogramma, opgebouwd uit generieke en ziektespecifieke modules.

Onlangs lieten, tijdens een themabijeenkomst van InEen, ruim tachtig leden en andere belangstellenden zich informeren over de integratie van zorgprogramma’s voor chronische aandoeningen. Cohesie werd deze dag vertegenwoordigd door Almar van Wissen en Saskia Korsten. In de vorm van twee workshops lichtten zij toe hoe Cohesie de visie van persoonsgerichte zorg vorm heeft gegeven; middels het zorgprogramma ‘Integrale chronische zorg’. Het thema van de workshop van Cohesie was ‘Integrale zorg = integrale bekostiging’. Met dit thema werd ingegaan op mogelijkheden tot financiering van chronische zorg.

Persoonsgerichte zorg
Cohesie definieert persoonsgerichte zorg als volgt: “Het zodanig omgaan met de chronische aandoening (symptomen, behandeling, lichamelijke, psychische en sociale consequenties en bijbehorende aanpassingen in leefstijl) dat de aandoening optimaal wordt ingepast in het leven.”

Dit betekent dat chronisch zieken zelf kunnen kiezen in hoeverre ze de regie over het leven in eigen hand willen houden en mede richting willen geven aan de manier waarop beschikbare zorg wordt ingezet, om zo een optimale kwaliteit van leven te bereiken of te behouden. Simpel gezegd draait persoonsgerichte zorg om kennen en kunnen, willen, doen en blijven doen. Samen met de patiënt een goede balans vinden tussen persoonlijke doelen en een goede gezondheid. De patiënt doet dit samen met zijn of haar omgeving en medische hulplijnen en maakt hierbij zelf bewuste keuzes. De implementatie hiervan heeft stapsgewijs plaatsgevonden, waarbij de training ‘De coachende zorgverlener’ voor praktijkondersteuners en andere zorgverleners in de huisartsenpraktijk een grote rol heeft gespeeld.

Cohesie & Zorgprogramma’s
Cohesie is een samenwerkingsverband van en voor alle huisartsen in Noord-Limburg. Gezamenlijk zetten we ons in voor een goede en eenduidige huisartsenzorg. Dit doen we in samenwerking met verschillende andere zorgverleners en instanties. Een voorbeeld hiervan is het organiseren van zorg rondom chronische aandoeningen (Astma, COPD, Diabetes Mellitus type 2, Hart- en vaatziekten (CVRM)). Dit doen we in de vorm van een zorgprogramma “Integrale chronische zorg”. Samen met de patiënt bekijken we welke omstandigheden van invloed zijn op de klachten of kwetsbaarheid. Vervolgens kijken we hoe we de klachten kunnen behandelen en verergering kunnen voorkomen. Met de praktijkondersteuner maakt de patiënt afspraken over gezondheidsdoelen, hoe hij of zij deze wil bereiken, wat hij of zij zelf kan doen en welke begeleiding daarbij nodig is.

Lees op de Eerstelijns meer over de bijeenkomst van InEen