Persbericht: Raad van Bestuur Cohesie neemt voorgenomen besluit tot één centrale spoedpost in Noord-Limburg

06 nov 2020


VENLO - VENRAY - De Raad van Bestuur van Cohesie heeft op vrijdag 6 november een voorgenomen besluit genomen tot het werken vanuit één centrale spoedpost in Venlo per 1 april 2021. Hiermee neemt de Raad van Bestuur het advies over dat op 26 oktober jl. door de leden van Cohesie werd uitgesproken tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV).

De stakeholders en ketenpartners zijn vandaag op de hoogte gebracht van dit voorgenomen besluit en Cohesie gaat met hen in gesprek om af te stemmen wat dit voornemen voor hun organisatie betekent en welke knelpunten mogelijk ontstaan. Na dit proces van afstemming volgt een definitief besluit.

Naar aanleiding van de ‘Toekomstvisie HAP Noord-Limburg’ heeft de Raad van Bestuur tijdens de ALV op 26 oktober jl. een plan gepresenteerd om te gaan werken vanuit één centrale spoedpost in Noord-Limburg. Vervolgens hebben de leden zich hierover uitgesproken. Leo Kliphuis: “Het werken vanuit één centrale spoedpost in Venlo genoot een duidelijke voorkeur met 82% voor en 18% tegen bij 99% vertegenwoordiging van de huisartsen. Als Raad van Bestuur volgen we dit advies en nemen dit over als voorgenomen besluit.”

Wanneer er na afstemming met alle betrokken organisaties een definitief besluit wordt genomen tot het werken vanuit één centrale spoedpost, betekent dit dat de huisartsenpost in Venray zal sluiten per 1 april 2021. De huisartsenpost verzorgt de acute huisartsenzorg voor patiënten in de avond- nacht- en weekenduren. De mogelijke sluiting van de huisartsenpost heeft geen gevolgen voor de reguliere huisartsenzorg in de dagpraktijken in Venray.

Over Cohesie
Cohesie is een coöperatie, waar alle praktijk houdende huisartsen van de regio lid van zijn. In het gehele werkgebied zijn dit 105 leden. In de ALV worden de besluiten genomen over praktijk overstijgende onderwerpen die het werk van de huisartsen direct beïnvloeden.