Persbericht: Pilot centrale telefonie praktijken Reuver en Beesel

30 mrt 2020


In de huisartsengroep (HAGRO) Reuver-Beesel (Noord-Limburg) start dinsdag 31 maart een pilot met centrale telefonie; de corona-hulplijn voor Noord-Limburg. Op deze telefooncentrale worden de corona-gerelateerde vragen van patiënten opgevangen voor de huisartsenpraktijken in Reuver en Beesel.

De pilot is onderdeel van de voorbereiding op een mogelijke opschaling van de huisartsenzorg in Noord-Limburg. De ervaringen uit deze pilot kunnen we gebruiken bij eventuele verdere opschaling. Doel van de pilot is om te testen of op deze manier de druk op telefonie bij de huisartsenpraktijk wordt verlaagd en om te bepalen of andere huisartsenpraktijken hier ook bij gebaat kunnen zijn.

Wat betekent dit voor patiënten in Reuver en Beesel?

De huisartsenpraktijken blijven via de bekende gegevens telefonisch bereikbaar voor patiënten. Patiënten die bellen naar de praktijk krijgen, na de optie voor spoed, een optie voor corona-gerelateerde vragen en een optie voor de overige/reguliere zorgvragen. Indien de patiënt een algemene vraag heeft over het coronavirus wordt er gewezen op het landelijke informatienummer van het RIVM: 0800-1351.
Indien de patiënt gezondheidsklachten heeft die passen bij een eventuele corona-besmetting, zoals koorts, hoesten, benauwdheid of neusverkoudheid? Dan wordt verzocht de corona-hulplijn voor Noord-Limburg te bellen via 0900 8818.

Digitale corona-vragenlijst

Naast de centrale telefonie, wordt ook digitale triage middels een online corona-vragenlijst op de websites van de betreffende praktijken getest. Deze vragenlijst helpt bij het vaststellen van een mogelijke besmetting met het coronavirus. Door het invullen van deze vragenlijst krijgt u een goed beeld van uw persoonlijke gezondheidssituatie, of u mogelijk besmet bent en wat u in uw situatie het beste kunt doen. Kunt u bijvoorbeeld het beste thuisblijven? Of is het beter als u door een arts gezien wordt? Aan het einde van de vragenlijst ontvangt u een duidelijk persoonlijk advies.

Voelt u zich vrij de vragenlijst opnieuw in te vullen als u merkt dat uw gezondheidsklachten erger worden of anderzijds wijzigen. Assisteer daar waar nodig én mogelijk uw naasten bij het invullen van de vragenlijst.

Deze digitale oplossing moet er tevens aan bijdragen de druk op telefonie bij de huisartsenpraktijk te verlagen.