Meer ruimte om te dokteren door goed praktijkmanagement

30 mrt 2018


Huisartsen ontlasten van niet-patiëntgebonden taken zodat er meer ruimte komt voor zorg. Cohesie wil dit realiseren door praktijkmanagement binnen de huisartsenpraktijken in Noord-Limburg projectmatig en op regionaal niveau te organiseren.


De kern van het project is huisartsenpraktijken te ondersteunen bij het groeiende pakket aan niet-patiëntgebonden activiteiten. Niet alleen kijken op praktijkniveau, maar ook op wijk- en regionaal niveau. Het gaat over het slim organiseren van zaken die samen opgepakt kunnen worden.

Maatwerk
Maatwerk is daarbij het sleutelwoord, want de ene praktijk is de andere nou eenmaal niet. Per praktijk wordt onderzocht welke ondersteuning nodig is voor een gezonde en doelmatige praktijkvoering, minder werkdruk en meer rust. Zodat er een stabiele basis komt waar meer ruimte en tijd is voor de patiënt. Van elke praktijk wordt daarom een praktijkscan gemaakt die de huidige situatie in kaart brengt en verheldert waar de prioriteiten liggen. Vervolgens wordt een beleidsplan op maat gemaakt dat met de expertise van regiocoaches en praktijkmanagers wordt uitgevoerd.

Expertteam
Aanleiding van dit project is de invoering van de nieuwe betaaltitel praktijkmanagement per 1 januari 2018. Er bleek onder de huisartsen voldoende animo voor een regionale aanpak, waarop Cohesie een visie ten aanzien van praktijkmanagement formuleerde en toetste bij zorgverzekeraar VGZ. Nagenoeg alle praktijken committeerden zich aan het project praktijkmanagement. Eind 2017 stelde Cohesie een expertteam praktijkmanagement samen dat ervoor zorgde dat de regio op 1 januari 2018 startklaar was voor de invoering van praktijkmanagement als samenwerkingsverband. Eind 2019 worden de resultaten geëvalueerd.