Medisch Coördinerend Centrum PxZorg is live!

06 feb 2018


Via de app 'MCC PxZorg' en de nieuwe website zijn transmurale zaken en afspraken voortaan op één centrale plek toegankelijk voor zorgprofessionals in Noord-Limburg.


Denk aan werkafspraken tussen de medisch specialist uit het ziekenhuis en de huisarts, het 06-nummer van een psychiater voor overleg met een huisarts, of het melden van een incident bij het ziekenhuis. Het doel is de samenwerking tussen alle zorgprofessionals in Noord-Limburg te optimaliseren.

Bekijk onderstaande sneak preview en neem een kijkje op https://mccpxzorg.nl/!  

MCC PxZorg
Een Medisch Coördinerend Centrum (MCC) is een regionale, neutrale organisatie bestaande uit inhoudelijke (para)medische samenwerkingspartners. Een MCC staat voor het stimuleren en optimaliseren van de samenwerking en verbinding tussen verschillende lijnen. Het doel is om vanuit het perspectief van de patiënt éénduidige en samenhangende zorg te organiseren.

Het doel van MCC PxZorg is om vanuit het perspectief van en met Participatie van de Patiënt éénduidige zorgPaden te organiseren om de kwaliteit van de zorg te optimaliseren met betrokken Proffesionals, met oog voor Preventie. Hier zitten alle uitgangspunten van PxZorg in. Het MCC faciliteert alle transmurale zaken: het vinden van elkaar in het smoelenboek, werkafspraken toegankelijk maken voor alle betrokkenen en het maken van TIM meldingen. Maar het is ook een loket waar professionals terecht kunnen met vragen of opmerkingen als het gaat om transmurale zaken.