Huisartsen tekenen collectief protest aan tegen nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

27 okt 2021


In een open brief d.d. 27 oktober 2021 aan demissionair minister De Jonge (VWS), tekenen de (praktijkhoudende) huisartsen in Limburg collectief protest aan tegen de voorgenomen inwerkingtreding van de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) per 1 januari 2022. Vereniging Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, Medische Staf Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg, coöperatie huisartsen Westelijke Mijnstreek, Huisartsen Coöperatie Midden-Limburg Oost, Huisartsen Coöperatie Weert e.o., Coöperatie Cohesie U.A., vertegenwoordigen alle huisartsen in de provincie Limburg. Gezamenlijk komen zij hiermee in opstand tegen wetgeving die in de praktijk onuitvoerbaar is. 

De Wtza heeft nieuwe toetredingsregels voor startende zorg- en jeugdhulpaanbieders maar ook voor bestaande aanbieders, waaronder huisartsen, heeft de wet gevolgen. Leo Kliphuis, voorzitter Raad van Bestuur van Coöperatie Cohesie maakt zich grote zorgen over de extra druk op een sector die tóch al overbelast is. ‘Wij voorzien grote problemen in het waarborgen van de continuïteit van huisartsenzorg in de hele provincie, nu en in de toekomst. We hebben te maken met een toenemende zorgvraag en tegelijk willen minder huisartsen zich hier vestigen. Deze nieuwe wet zorgt voor onnodig veel extra administratieve verplichtingen die het niet bepaald aantrekkelijk maken voor een huisarts om zich hier te vestigen.’

De zorggroepen in Limburg roepen op tot het opnieuw toetsen van de administratieve lasten in verhouding tot de beoogde doelen. ‘Natuurlijk realiseren wij ons dat deze nieuwe wetgeving niet uitsluitend van toepassing is op de huisartsenzorg. Wij draaien op voor misstanden in andere zorgsectoren. Zet de wet in voor die sectoren waar de afgelopen jaren ‘wildgroei’ is ontstaan en breng de continuïteit van huisartsenzorg niet onnodig in gevaar.’, aldus Kliphuis.

Lees hier de OPEN BRIEF aan Minister De Jonge.