Graag stellen wij aan u voor...

23 jun 2017


In maart en mei werd het voorzitterschap van zowel de Raad van Afgevaardigden als de Raad van Toezicht overgedragen aan twee nieuwe voorzitters.


In maart 2017 is Sylvia Wessels benoemd tot voorzitter van de Raad van Afgevaardigden.
Zij volgt hiermee Eric Cremers op.

In mei 2017 is Paul Ram benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht.
Hij volgt hiermee Ton Weber op.