Geert Philipsen, voorzitter Raad van Bestuur, gaat Cohesie verlaten

13 mrt 2019


De heer Geert Philipsen was bijna 7 jaar bestuurder van Cohesie. Hij heeft in die jaren de huisartsenorganisatie doorontwikkeld van een jonge organisatie naar een volwassen en gezond bedrijf dat voldoet aan de eisen van de huidige tijd. Cohesie staat bij partners in de zorg, in de regio en landelijk, goed op de kaart.


De heer Philipsen is toe aan een nieuwe uitdaging. In goede afstemming en in overleg met de Raad van Toezicht is besloten dat hij stopt met ingang van 1 juli a.s. De Raad van Toezicht zal tijdig een interim bestuurder aanstellen zodat er sprake is van een goede overdracht en er continuïteit geboden wordt. Cohesie is de heer Philipsen veel dank verschuldigd voor zijn professionele inzet in de afgelopen jaren.