eHealth pilot: Engage

15 jul 2020


Op 13 mei vond de aftrap plaats van een pilot met de eHealth-applicatie Engage van VitalHealth. Zes huisartsenpraktijken uit de Cohesie-Regio zullen gedurende één jaar deelnemen aan de pilot. Doel van de pilot is ervaren of eHealth de praktijken ondersteunt in de consultvoering, maar ook hoe patiënten deze nieuwe vorm van zorg beleven. Zeker in tijden van corona kan een dergelijke tool uitkomst bieden.

Wat kan Engage voor de patiënt betekenen?
Engage biedt de mogelijkheid om patiënten meer te laten participeren en daarmee meer regie te laten nemen over hun aandoening. Dit gebeurt o.a. door:

  • Patiënten thuismetingen te laten invoeren, zoals dag- en weekcurves, bloeddruk en gewicht. Zij kunnen deze inzien en daarmee ook de ontwikkeling volgen en waar nodig zelf bijsturen;
  • Patiënten inzicht te geven in hun medicatie en dosering;
  • Patiënten vóór het consult al vragenlijsten te laten invullen;
  • Patiënten informatie (educatie) over de aandoening aan te bieden.

Eerste resultaten
Na twee maanden kunnen er al voorzichtig conclusies getrokken worden. Enkele reacties uit de praktijken én van patiënten:

  • “Overzichtelijk systeem om in te werken.”
  • “Dit scheelt tijd. De metingen en ingevulde vragenlijsten worden automatisch in het dossier gezet.”
  • “Prettige manier om te communiceren met de professional en ik kan goed mijn aandoening volgen.”
  • “Ik kan bij de voorbereiding op het consult al aangeven welk onderwerp ik graag met de praktijkondersteuner wil bespreken en welke klachten ik heb.”