Een gezondere leefstijl met GLI

06 mrt 2019


Vanaf 2019 kunnen patiënten met overgewicht of obesitas meedoen aan een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). Het doel van de interventie is een gezondere leefstijl en gewichtsvermindering. Het GLI-programma dat in Noord-Limburg wordt aangeboden heet CooL.


CooL is een programma van 2 jaar dat bestaat uit individuele gesprekken en 16 groepsbijeenkomsten. Het programma wordt georganiseerd en uitgevoerd door gekwalificeerde leefstijlcoaches.

De basis van CooL is persoonsgerichte zorg. De deelnemer stelt doelen en de leefstijlcoach motiveert, steunt en adviseert hierbij. Verschillende onderwerpen rondom de thema’s voeding, beweging en gedrag komen tijdens het programma aan bod.

Naast het volgen van CooL is het voor de deelnemer belangrijk dat hij of zij ook daadwerkelijk in beweging komt. Hiervoor heeft Cohesie alle gemeentes in de regio bereid gevonden om hun buurtsportcoaches/sportconsulenten in te zetten. Samen met de leefstijlcoach gaan zij met de deelnemers aan de slag om een bij hen passende bewegingsvorm te vinden.

Pluspunten:

  • De meeste zorgverzekeraars zijn gecontracteerd
  • Het verwijs- en declaratieproces wordt ingericht
  • Er is een directe terugkoppeling naar de huisarts via het patiëntendossier
  • Een nauwe samenwerking met de gemeentes voor wat betreft het bewegen

Lees meer over GLI