Cohesie verkiest optimalisatie eigen netwerk boven LSP

27 okt 2015


Het LSP wordt binnen Cohesie voorlopig geparkeerd. Dit besluit werd nagenoeg unaniem genomen door de aanwezige huisartsen tijdens de algemene ledenvergadering op maandag 19 oktober jl.


De langzame voortgang van de ontwikkeling van het LSP en de stagnatie in het verkrijgen van opt-ins zijn mede aanleiding geweest voor deze keuze. De regio Noord-Limburg beschikt al geruime tijd over een beveiligd eigen netwerk voor uitwisseling van gegevens tussen de huisartsenpraktijken en de huisartsenpost. Cohesie kiest er op dit moment voor dit eigen netwerk verder te optimaliseren. Een werkgroep gaat hiervoor, in samenspraak met patiëntenorganisatie Huis voor de Zorg en de regionale apotheken en ziekenhuizen, een voorstel uitwerken.