Cohesie in het nieuws: Dreigend huisartsentekort

06 jan 2020


Maandag 6 januari stond er een artikel in Dagblad de Limburger over het dreigend tekort aan huisartsen in de regio.

Marijn Van Oord (Voorzitter Limburgse kring LHV), Carla van Velden (Manager zorg) en Laurens-Jan Pubben (communicatieadviseur) hebben gesproken over het dreigend huisartsentekort en aangegeven wat er vanuit Cohesie gedaan wordt om te anticiperen op dit dreigend tekort. 

In het artikel wordt de urgentie van het probleem erkend en onderstreept. Het feit dat het moeilijk is om met name praktijkhouders te vinden wordt als zorgelijk ervaren. Vanuit Cohesie is er volop aandacht voor de arbeidsmarktproblematiek. De stuurgroep “Huisartsenzorg in de Arbeidsmarktregio Noord-Limburg” heeft drie projectgroepen gevormd, die zich de komende periode intensief gaan bezighouden met de deelprojecten ‘Opleidingen in de huisartsenzorg’, het ‘Verbeteren van de regionale dekking van de huisartsenzorg’ en het ‘Anders organiseren van de huisartsenzorg’. Vanuit deze projectgroepen zullen pilots ontwikkeld worden, die de komende periode worden uitgerold. 

Naar aanleiding van het artikel is Sylvia Wessels als Medisch directeur van Cohesie en praktijkhouder van Huisartsenpraktijk Reuver geïnterviewd door Omroep Venlo. De nieuwsuitzending kunt u hier terugzien.