Cliëntenraad ondertekent medezeggenschapsregeling en huishoudelijk reglement

17 jun 2021


Ton Linders, voorzitter van de cliëntenraad van Cohesie en Provico, ondertekende samen met Sylvia Wessels (lid Raad van Bestuur Cohesie) en Irene Piets (Directeur Provico) op 31 mei jl. de medezeggenschapsregeling. Tevens ondertekenden Ton Linders en Uschi van Leeuwen in hun functies als voorzitter en vicevoorzitter van de cliëntenraad het huishoudelijk reglement van de cliëntenraad.

In de medezeggenschapsregeling leggen Cohesie en Provico met de cliëntenraad vast hoe de medezeggenschap geregeld is en op welke wijze de cliëntenraad wordt betrokken bij de voorbereiding van een besluit. In het huishoudelijk reglement legt de cliëntenraad haar werkwijze vast.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt binnen Cohesie en Provico de gemeenschappelijke belangen van patiënten binnen het kader van de doelstellingen en dienstverlening van Cohesie en Provico. De cliëntenraad is een belangrijk adviesorgaan dat zich verdiept in het beleid van de organisatie. Een cliëntenraad kijkt vanuit het perspectief van cliënten. Een cliëntenraad doet dit vanuit een collectief belang. Een cliëntenraad is geen orgaan dat individuele ervaringen van patiënten in behandeling neemt. Hoe een cliëntenraad en zorgorganisatie zich tot elkaar verhouden is vastgelegd in de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) die in 2018 bekrachtigd is. Deze wet versterkt de stem en positie van de cliëntenraad.

De cliëntenraad van Cohesie en Provico is in maart van dit jaar opgericht en overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur van Cohesie en de Directie van Provico. De cliëntenraad hoort graag adviezen, ideeën en opmerkingen van patiënten. Wil je in contact komen met of meer weten over onze cliëntenraad? Stuur een bericht naar clientenraad@spam-protectcohesie.org of lees het hier op onze website.