Benoeming nieuwe medisch directeur Coöperatie Cohesie

29 mei 2019


Met ingang van 1 juni is Sylvia Wessels benoemd tot Medisch Directeur a.i. van Cohesie.


Sylvia Wessels is huisarts in Reuver en sind 2014 lid van de Raad van Afgevaardigden van Cohesie, waarvan de laatste twee jaar als voorzitter. Als Kaderarts Beleid en Beheer is zij lid van het Expertteam Praktijkmanagement van Cohesie en nauw betrokken bij de uitrol van praktijkmanagement in Noord-Limburg. Daarnaast is zij voorzitter van het stichtingsbestuur van het Centrum voor Gezondheidszorg Pro Vita in Reuver. In verband met haar benoeming zal zij haar voorzitterschap van de Raad van Afgevaardigden neerleggen.

Wessels is benoemd voor de periode van 1 juni 2019 tot 1 januari 2020. Zij volgt Guus Jaspar op, die eerder dit jaar benoemd werd als lid van het landelijk bestuur van de LHV.