Benoeming nieuwe bestuurder Coöperatie Cohesie

28 mei 2019


Rob van ’t Hullenaar is per 28 mei formeel benoemd tot nieuwe voorzitter Raad van Bestuur a.i. van huisartsenorganisatie Cohesie. Hij volgt Geert Philipsen op, die eerder dit jaar aangaf te zullen stoppen met ingang van 1 juli.


Rob van ’t Hullenaar heeft ruime ervaring als bestuurder in de zorg, hij was vanaf 2005 gedurende 8 jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van het Máxima Medisch Centrum. Momenteel is hij, naast zijn werkzaamheden bij Cohesie, voorzitter van de Raad van Toezicht van Adelante, lid van de Raad van Commissarissen van Nemo Healthcare en lid van Meduon.

De Raad van Toezicht van Cohesie heeft in eerste instantie gekozen voor een tijdelijke opvolging van Geert Philipsen om de juiste overwegingen te kunnen maken met betrekking tot de toekomst van de organisatie en het profiel van de nieuw aan te stellen bestuurder. Van 't Hullenaar startte zijn werkzaamheden bij Cohesie reeds in april om een goede overdracht van de bestuurlijke taken te bewerkstelligen.