24/7 behandeling van verwarde personen

02 mrt 2018


Mensen die tijdens de avond, nacht of het weekend psychische klachten hebben, komen vaak bij de huisartsenpost terecht. Bij de huidige toename van complexiteit en aantal psychische zorgvragen geeft dit een onevenredige druk op de tijd en benodigde expertise van de dienstdoende huisarts en zijn assistente.


In 2015 sloegen de Noord-Limburgse GGZ-instelling Vincent van Gogh, huisartsenorganisatie Cohesie en Provico (netwerk voor GGZ-zorg in de huisartsenpraktijken) de handen ineen om mensen 24/7 goede, gespecialiseerde psychische hulp te kunnen bieden. Een ervaren GGZ-hulpverlener voegt zich tijdens de avond- en weekenduren bij het triagistenteam van de huisartsenpost Noord-Limburg. Aansluiting bij de SEH en meldkamer volgt binnenkort. De huisarts blijft in alle situaties eindverantwoordelijk voor zijn of haar patiënt.

"We zien dit soort initiatieven nu op meerdere plekken in het land ontstaan en recent is besloten dat we dit model in de hele provincie Limburg gaan uitrollen" vertelt Miranda Kleeven (manager Acute Zorg Vincent van Gogh). "Dat doet ons goed! Wij zien namelijk een grote meerwaarde. De inzet van de GGZ-triagist blijkt niet alleen de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen, maar leidt ook tot substantiële afname (20 procent) van het aantal contacten met de crisisdienst". Verbreding van deze vorm van hulpverlening naar meerdere toepassingen, zoals het sociaal domein, worden momenteel onderzocht.

Druk van de ketel
Patiënten met psychische klachten vragen om specifieke expertise en vergen meestal meer tijd dan patiënten met lichamelijke klachten. Triagisten en huisartsen op de huisartsenpost ontbrak het doorgaans aan die extra tijd. De oriëntatie van triagisten ligt bovendien voornamelijk op somatische problematiek. De GGZ-triagisten zijn hulpverleners van het IHT-team met een geïntegreerde crisisdienst (Intensive Home Treatment) van Vincent van Gogh. Dit zijn specialisten die zijn toegerust om patiënten in crisis adequaat op te vangen. Ze weten precies hoe een crisisdienst werkt en wanneer deze dienst ingeschakeld moet worden. Ze kunnen de-escaleren, de eerste crisisinterventies verrichten en adviseren hoe de thuissituatie genormaliseerd kan worden als er sprake is van suïcidaliteit of agressiviteit.

Geen verbrokkeling meer
Voor een huisarts zijn de GGZ-gerelateerde telefoontjes vaak lastige inschattingen. Als iemand bijvoorbeeld een overdosis medicatie heeft ingenomen, moet er achterhaald worden of acute hulp nodig is en een ambulance. Vaak zijn er ongeruste familieleden in het spel. Het zijn verwarrende en complexe situaties die specifieke kwaliteiten vragen van de hulpverlener, en tijd uiteraard. De samenwerking heeft ervoor gezorgd dat de partijen één behandelteam vormen. De verbrokkeling in de zorg heeft plaatsgemaakt voor een doorlopende behandellijn. De keten voor dag- en nachtzorg voor GGZ is hechter geworden en de patiënt blijft beter in zicht van de huisarts.