Voorzitter Raad van Bestuur NVZD geaccrediteerd

02 nov 2017


Geert Philipsen, voorzitter Raad van Bestuur van Cohesie, is op 27 oktober jl. in Zeist geaccrediteerd door de vereniging van bestuurders in de zorg (NVZD).


Met de accreditatie wordt Geert Philipsen opgenomen in het Register van geaccrediteerde bestuurders in de zorg.

”Het is een goede zaak dat niet alleen professionals in het werkveld, maar ook bestuurders geaccrediteerd worden. De accreditatie geeft gelegenheid tot reflectie op het eigen functioneren als bestuurder.”

Het accreditatietraject toetst zorgbestuurders op het actief werken aan de eigen professionele ontwikkeling en het beschikken over zelfreflectief vermogen, twee belangrijke ingrediënten voor goed bestuur. Dit wordt getoetst aan de hand van een vijftal expertisegebieden: technisch-inhoudelijke expertise, persoonlijke professionaliteit, maatschappelijke inbedding, proces architect zijn en communicatie en verantwoording afleggen.