Cohesie op de kaart

Contactformulier

Niet voor medische hulpvragen

Adresgegevens

Coöperatie Cohesie U.A.

Postadres
Postbus 604
5900 AP VENLO

Bezoekadres
Professor Gelissensingel 20
5912 JX Venlo

T. +31 (0)77 320 37 30
Menu keuze:
1 Secretariaat Huisartsenpost
2 Financiële administratie
3 ICT
4 Cure and Care
5 Deskundigheidsbevordering

F. +31 (0)77 320 37 40

E. bureau@spam-protectcohesie.org

KvK Coöperatie Cohesie UA 12064412
KvK Cohesie Cure and Care B.V. 12068791
KvK St. Huisartsenposten N-Limburg 12044444
KvK Midas Noord-Limburg B.V. 12068790